Glavni grad Podgorica

Ženski paviljon

U okviru Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, 17.12.2015. godine otvoren je Centar za tretman zavisnica.

Centar za tretman zavisnica predstavlja zasebnu organizacionu cjelinu u okviru Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i smještajnih kapaciteta je za 16 korisnica.

Centar za tretman zavisnica je izgrađen i opremljen po evropskim standardima. Objekat pokriva prostor 759 m2, a unutrašnji prostor je prilagođen potrebama korisnica i podijeljen je na: radni prostor, prostor za boravak i smještaj korisnica kao i prostor za radno-okupacione aktivnosti. U okviru Centra postoji i biblioteka..