Glavni grad Podgorica

Pomoćnica direktora

Ivana Raščanin Radičević

Ivana Raščanin rođena je 09.10.1985. godine u Visokom. Osnovnu školu završila je u Podgorici, a srednju u Danilovgradu.  Osnovne, specijalističke i magistarske studije je završila na Fakultetu političkih nauka, odsjek socijalna politika i socijalni rad.

Radno iskustvo  je započela volontirajući u nevladinim organizacijama za prava djeteta. Pripravnički staž kao socijalna radnica odradila u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, nakon čega je bila radno angažovana u Centru za socijalni rad Podgorica kao socijalna radnica u timu za maloljetnjičku delikvenciju i kao koordinatorka multidicpilinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici. Od 2015. godine ponovo počinje svoj angažman u Javnoj ustanovi kao rukovoditeljka Sektora za tretman zavisnica. A od 2017. godine izabrana je za pomoćnicu direktora Javne ustanove.

Jedna od autorki priručnika „ Uputstvo – podjela odgovornosti i postupanje u cilju prevencije i u slučajevima pojave nasilja“. Sertifikovana je trenerica UNDP-a i delegacije EU za sprovođenje edukacija na temu “Rodna ravnopravnost”, kao i sertifikovna trenerica Uprave za kadrove Crne Gore na temu” Rodna ravnopravnost u javnoj upravi”. Licencirano lice za podršku djeci u sudskim postupcima.

Edukatorka na mnogobrojnim događajima koje su za temu imale nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, prava žena i žene u politici, liderstvo, prava djeteta i ljudska prava, bolesti zavisnosti.