Glavni grad Podgorica

O nama

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je ustanova specijalizovana za tretman bolesti zavisnosti. Osnovana je 2008. godine od strane Skupštine Glavnog grada- Podgorica. Javna ustanova se sastoji iz dva prostorno odvojena paviljona- paviljon za zavisnike i paviljon za zavisnice.

Do 2015. godine kapaciteti Javne ustanove su bili predviđeni samo za zavisnike, a od decembra 2015. godine osposobljeni su i kapaciteti za zavisnice.

Javna ustanova nalazi se na lokalitetu Kakaricke gore- Ravnište i predstavlja terapeutsku zajednicu u kojoj klijenti/klijentkinje i osoblje imaju jasno definisane uloge, u skladu sa određenim pravilima.

Ovaj rehabilitacioni centar, udaljen samo par kilometara od centra Grada, pruža mogućnost za prijatan boravak i oporavak zavisnika/zavisnica. Naravno, uz pomoć tima stručnjaka različitih profila, koji sa velikim entuzijazmom, posvećenošću i vjerom u mogućnost oporavka daju svoj maksimum u pražanju pomoći klijentima/klijentkinjama.

Tretman bolesti zavisnosti u Javnoj ustanovi podrazumijeva promjenu životnog stila, što je mnogo više od uspostavljanja apstinencije od psihoaktivnih supstanci. Promjena ranijeg životnog stila, odnosno destruktivnog i autodestruktivnog obrasca ponašanja klijenta/klijentkinje odvija se sistemski, organizovano i kontinuirano.

Osnovne programske aktivnosti sprovode se kroz savremene metode rada:

 1. Psihoterapijska podrška;
 2. Sociopodrška i savjetovanje;
 3. Radno-okupaciona terapija;
 4. Praćenje opšteg zdravstvenog stanja.

Tretman u Javnoj ustanovi traje najmanje 12 mjeseci rezidencijalnog boravka, koji se sastoji iz tri faze: adaptacija, rehabilitacija i resocijalizacija. Nakon toga, slijedi 12 mjeseci nerezidencijalnog tretmana koji podrazumijeva podržavanje novih klijenata/klijentkinja  koji su u fazi rezidencijalnog tretmana i volontiranje za one klijente/klijentkinje koji su svojim primjerom pokazali da su usvojili sve sugerisane društveno prihvatljive obrasce ponašanja, a odbacili one negativne stečene tokom aktivne faze konzumacije psihoaktivnih supstanci.

U okviru rezidencijalnog tretmana sprovode se  sljedeće programske aktivnosti:

 1. Prijem i adaptacija klijenata;
 2. Psihijatrijsko praćenje klijenta;
 3. Grupna psihoterapija i rad u grupi;
 4. Individualna psihoterapija;
 5. Izlasci klijenata kao vid resocijalizacije;
 6. Rad sa porodicom klijenata/klijentkinja;
 7. Radno-okupaciona terapija;
 8. Sportsko- rekreativne aktivnosti;
 9. Saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama.

U toku rada sa klijentima/klijentkinjama prepoznajemo njihovu potrebu za druženjem, resocijalizacijom i ponovnim integrisanjem u normalne životne tokove, te im se omogućava praćenje kulturno-umjetničkih dešavanja, organizuju se izleti, kao i akcije kojima doprinosimo razbijanju predrasuda o bolesti zavisnosti.

Nerezidencijalni tretman, shodno programu koji sprovodi Javna ustanova, traje 12 mjeseci i besplatan je za sve klijente/klijentkinje. Nakon uspješno okončanog rezidencijalnog dijela, klijent/klijentkinja stiče uslov za potpisivanje Ugovora o nerezidencijalnom tretmanu za narednih 12 mjeseci.

Na osnovu profesionalnog iskustva ovaj dio tretmana je najrizičniji i najteži dio integralnog tretmana.