Glavni grad Podgorica

Muški paviljon

U sklopu Javne ustanove za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, februara 2008 godine otvoren je muški paviljon, smještajnih kapaciteta za 60 korisnika.

Objekat pokriva prostor od 1.811,51 m2, a unutrašnji prostor je prilagođen potrebama korisnika i podijeljen je na radni prostor i prostor za boravak i smještaj korisnika. Takođe, u okviru muškog paviljona nalazi se biblioteka, sala za sportske i rekreativne aktivnosti, kao i kompjuterska sala.