Glavni grad Podgorica

Psiholog iz Javne ustanove o prevenciji bolesti zavisnosti


May 21, 2019


Dijana Milošević, psiholog iz Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju psihoaktivnih supstanci Podgorica, dala je intervju o prevenciji bolesti zavisnosti za agenciju MINA.