Glavni grad Podgorica

Javna ustanova na Podgoričkom proljećnom pazaru


May 9, 2019


Glavni grad Podgorica, Turistička organizacija Podgorice i Culture Club u periodu od 01. do 21. maja organizuju Podgorički proljećni pazar na Trgu nezavisnosti.
Javna ustanova za smještaj,rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, svojim učešćem daje svoj doprinos ovoj dvadesetodnevnoj manifestaciji.
Ulaganje u kulturne sadržaje i afirmisanje različitih manifestacija oplemenjuje život građana i budi optimizam.


Na štandu Javne ustanove će se, u navedenom periodu, naći radovi naših klijenata i klijentkinja, nastali u našoj kreativnoj radionici.

Kreativni izraz daje novi smisao klijentima i klijentkinjama Javne ustanove, te, pored ostalih segmenata u tretmanu, predstavlja važnu kariku u njihovom oporavku.