Glavni grad Podgorica

Izlet na Biogradsko jezero za klijente

U ponedeljak 8. aprila 2024. godine Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, za klijente na rezidencijalnom tretmanu, organizovala je izlet i pješačku turu oko  Biogradskog jezera.

Kako je tretman u našoj ustanovi, između ostalog, usmjeren ka korekciji neprihvatljivog ponašanja i razvijanju zdravih stilova života izlete često organizujemo kako bismo ukazali i pomogli našim klijentima da razviju navike koje predstavljaju zdrav i kvalitetan način da se utroši slobodno vrijeme.

Osim dobrog uticaja na psihičko stanje, emocionalnu stabilnost i navike ovakve ture i izleti su zamišljeni tako da pomažu našim klijentima da povrate fizičku energiju i kondiciju koja je značajno narušena tokom godina konzumacije psihoaktivnih supstanci.

.