Glavni grad Podgorica

Dr Ljubinko Kaluđerović na Kongresu u Ohridu


May 20, 2019


Pomoćnik direktora Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, dr Ljubinko Kaluđerović, tokom prethodne sedmice, prisustvovao je tematskom kongresu psihijatara koji je održan u Ohridu.


Kongres “Demencija: psihijatrijski i neurološki izazovi i perspektive” održan je od 15. – 18. maja 2019. godine, u organizaciji Svjetske psihijatrijske asocijacije i Makedonske psihijatrijske asocijacije.

Predavači na kongresu bili su eminentni evropski stručnjaci iz ove oblasti.