Glavni grad Podgorica

Direktor Javne ustanove na regionalnoj konferenciji u Skoplju


May 21, 2019


Na poziv UNODC (Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal), uz posredovanje Ministarstva vanjskih poslova, a u okviru delegacije Crne Gore, zajedno sa predstavnicima iz Ministarstva zdravlja i Ministarstva pravde, Direktor Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica je uzeo aktivno učešće na regionalnoj konsultativnoj konferenciji pod radnim nazivom „ Drug use prevention and treatment of substance use disorders“, koja je održana od 15-17. maja u Skoplju, Sjeverna Makedonija.

Cilj ovog sastanka je bio da se, zajedno sa ekspertima UNODC iz ove oblasti, razmijene informacije u vezi nacionalnih politika prevencije bolesti zavisnosti baziranoj na iskustvima u radu, resusrsa za sprovođenje ove vrste prevencije, kao i definisanja mogućih partnerstava sa UNODC.


Takođe, jedna od obrađenih tema bila je i tretman bolesti zavisnosti sa posebnim osvrtom na poremećaje prouzrokovane bolešću, isksustva u radu, mitove i zablude. Svi učesnici uzeli su aktivnog učešća u zaključcima i diskusiji na kraju sastanka koji će doprinijeti unapređenju rada UNODC u regionu za period 2020-2023.

Jedna od preporuka bila je i rad na unapređenju prevencije i tretmana bolesti zavisnosti, uključujući smanjenje zloupotrebe narkotika, kao i alkohola. Unapređenje bi trebalo biti organizovano na multisketorskom nivou sa uključivanjem različitih inistitucija iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, Ministratstva pravde, Unutrašnjih poslova, NVO sektora i sl. Održivost programa omogućilo bi i unapređenje saradanje i umrežavanje na regionalnom nivou različitih institucija koje djeluju na polju problematike bolesti zavisnosti.

Održanim sastankom u Skoplju, koordinirali su Mr. Alexandre Schmidt, šef Reginoalne sekcije za Evropu i Centralnu i Zapadnu Aziju i regionalni predstavnik za jugoistočnu Evropu, Ms. Ekaterina Kolykhalova, Rukovodilac programa UNODC, Ms. Anja Busse, ekspert za sekciju prevencije tretmana i rehabilitacije UNODC i Mr. Miloš Stojnović regionalni rukovodilac projekta UNODC.