Kakaricka gora
Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Stručni tim

U Javnoj ustanovi za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika/korisnica psihoaktivnih supstanci Podgorica, se pruža stručna pomoć i podrška zavisnicima/zavisnicama, bilo da su u pitanju psihoaktivne supstance, alkohol ili patološko kockanje.

Stručni tim u Javnoj ustanovi čine stručnjaci različitih profila: psihijatar - narkolog, psiholozi, socijalni radnici, specijalni pedagozi, profesor sporta, kao i radni terapeuti. Oni pomažu klijentima/klijentkinjama u rješavanju problema koji im ometaju adekvatno  psiho-socijalno funkcionisanje.

Stručna pomoć uključuje svakodnevno praćenje aktivnosti i funkcionisanja klijenata/klijentkinja, kao i rješavanje svakodnevnih problema sa kojima se klijenti/klijentkinje susrijeću u svom oporavku. Takođe se često organizuju i edukativne radionice na kojima klijenti/klijentkinje, kroz zanimljiv pristup i sadržaj, mogu usvajati korisne i funkcionalne oblike ponašanja.