Kakaricka gora
Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Individualna terapija

Individualne terapije sprovode oni članovi stručnog tima koji su, pored osnovnog visokoškolskog obrazovanja, stekli dodatne edukacije iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Individualna psihoterapija se nadovezuje i nadopunjuje sa grupnim pristupima. Ovaj vid terapije se sprovodi u cilju prevazilaženja svih problema koji se tiču klijentovog boravka u Javnoj ustanovi, porodičnih problema ili nekih drugih poteškoća. Takođe, ovaj vid terapije ima za cilj da da podršku, ohrabruje i motiviše klijenta, ali i da kod klijenta razvije sposobnost za racionalno ponašanje i preuzimanje odgovornosti za svoje postupke. Zbog zavisničkog načina života koji je trajao dugi niz godina potrebno je formirati nove stavove i način mišljenja koji će uticati na promjenu ponašanja i omogućiti emocionalni doživljaj koji zadovoljava osnovne ljudske potrebe i na taj način postati temelj za prestanak konzumiranja psihoaktivnih supstanci. Kroz individualni rad veoma je važno osnažiti nove uloge koje klijentima omogućavaju da sebe vide na drugi način i da formiraju identitet koji se neće temeljiti na zavisničkoj ulozi koju su imali jako dugo vremena i koja je definisala cjelokupno njihovo ponašanje, stavove i mišljenje.