Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
05/12/2017

Studenti FPN u posjeti Javnoj ustanovi

Na koji način se klijenti nakon izlaska iz Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica suočavaju sa različitim životnim problemima, te u kojoj mjeri je porodica značajna u održavanju klijentove apstinencije, pitanja su koja su najviše interesovala studente četvrte godine Fakulteta političkih nauka, smjer socijalna politika i socijalni rad.

U okviru posjete studentima je predstavljen rad socijalnog radnika u Stručnom timu Javne ustanove, njegova uloga, obaveze i specifičnosti u radu sa ovom populacijom.

Studenti su imali priliku da obiđu ustanovu i da se upoznaju sa sadržajima koje obuhvata tretman, sa sadržajima radno-okupacione terapije, sportskim aktivnostima, kreativnim radom klijenata. Takođe, studenti su obišli i Centar za zavisnice gdje im je stručni tim predočio specifičnosti i izazove u radu sa zavisnicama.

Studenti su dobili informacije o stručnom tretmanu rehabilitacije i resocijalizacije korisnika, a predočeni su im i rezultati devetogodišenjeg rada ustanove.

Ovo je bila prilika da se studenti upoznaju sa radom Ustanove, njenim funkcionisanjem i oblicima pomoći i podrške koju pruža zavisnicima i zavisnicama.