Kakaricka gora
Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
12/12/2017

Predstavnici Javne ustanove u posjeti Reto centru u Splitu

U skladu sa redovnim i planskim aktivnostima, u periodu od 7 – 9. decembra 2017. godine predstavnici Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica posjetili su terapijsku zajednicu Reto centar u Splitu.
Tokom posjete predstavnici Javne ustanove su detaljno upoznati sa radom ovog centra i njegovim funkcionisanjem, koji u fokusu ima rad i duhovni preobražaj kroz radno angažovanje. Ova posjeta je bila prilika da se predstavnici Javne ustanove upoznaju sa drugačijim oblicima pomoći i podrške zavisnicima i razmijene pozitivna iskustva.
Stalno unapređenje svih segmenata rada je kontinuitet koji održavamo od osnivanja naše ustanove kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i sadržaja koje nudimo našim klijentima. U tom smislu naše težnje su usmjerene ka umrežavanju i povezivanju sa drugim centrima kako u našoj državi tako i u regionu dok su ovakve posjete su dobar način da to i ostvarimo.