Kakaricka gora
Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
20/12/2017

Predstavnica Javne ustanove učestvovala na Nacionalnom treningu “Standardi i vodiči u radu sa mladima u riziku”

Predstavnica Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, socijalna radnica Aida Kerović učastvovala je na Nacionalnom treningu "Standardi i vodiči u radu sa mladima u riziku", u organizaciji  NVO Juventas.

U projektu prvenstveno učestvuju NVO, koje međutim ne bi mogle dovoljno da urade bez saradnje sa vladinim institucijama i organizacijama. Cilj projekta je se kroz partnerstvo i doprinos svih učesnika, iz šest zemalja regiona, kreiraju zajednički standardi i smjernice za obezbjeđenje socijalnih usluga.

Za djecu i mlade koji koriste psihoaktivne supstance, od posebnog je značaja postojanje usluga u zajednici koje su stalnog karaktera i dostupne u svim opštinama.

Trening je pružio mogućnost različitim akterima da razmijene mišljenja i iskustva u radu, a ovaj vid saradnje omogućava da službe koje se bave tretiranjem mladih u riziku od socijalne isključenosti definišu i razumiju koncepte i osnovne pojmove na isti način, definišu kako je moguće pratiti, sprovoditi i mjeriti postignuto kada su u pitanju standardi u radu sa mladima.