Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
13/11/2017

JU Kakaricka gora u posjeti “Kampusu” - Sarajevo i JZU Zavod za bolesti ovisnosti - Zenica

U okviru redovnih planskih aktivnosti u periodu od 9 – 11. novembra 2017. godine predstavnici Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica posjetili su  terapijsku zajednicu “Kampus” u Sarajevu i JZU Zavod za bolesti ovisnosti u Zenici.

 Tokom posjete predstavnici Javne ustanove su detaljno upoznati sa radom ovih ustanova i njihovim funkcionisanjem.  Detaljne informacije o procesu rehabilitacije dali su predstavnici Kampusa, dok su informacije o detoksu, prevenciji i supstitucionim programima pružene od strane stručnih lica zaposlenih u Zavodu u Zenici.

Ova posjeta je bila prilika da se razgovara o unapređenju saradnje i mogućnostima za realizaciju zajedničkih aktivnosti i projekata.

 Kontinuiranost na  poboljšanju kvaliteta rada i usluga je cilj kojem težimo, a međusobno upoznavanje institucija i razmjena profesionalnih iskustava u tretiranju bolesti zavisnosti je jedan od načina da to i postignemo.