Kakaricka gora
Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
13/04/2018

Javna ustanova organizovala izlet za klijentkinje Sektora za tretman zavisnica

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica realizovala je izlet za klijentkinje i zaposlene u Sektoru za tretman zavisnica. U četvrtak 12.04.2018. godine organizovana je posjeta konjičkom klubu „Budućnost“, gdje su u prijatnom ambijentu rezidentkinje i nerezidentkinje sa zaposlenima uživale u rekreativnim aktivnostima.

Druženja i izleti su sastavni dio programa resocijalizacije i upućuju klijentkinje na formiranje zdravih, a zabavnih načina organizacije slobodnog vremena.

Veliku zahvalnost dugujemo konjičkom klubu „Budućnost“ na čelu sa gospodinom Zlatkom Malikovićem što konitinuirano, našim klijentkinjama,  daje podršku u procesu resocijalizacije.