Kakaricka gora
Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
17/10/2017

Javna ustanova i opština Tivat potpisuju sporazum o saradnji

U četvrtak, 19.10.2017 godine u 09:00h, Javna ustanova sa opštinom Tivat potpisaće sporazum o saradnji.

Opština Tivat, prepoznajući značaj podrške zavisnicima/cama, a u skladu sa preporukama Državnog savjeta za droge potpisaće sa Javnom ustanovom sporazum koji podrazumijeva uključivanje u partcipiranju troškova tretmana za zavisnike/ce sa područja opštine Tivat .