Kakaricka gora
Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Radni dan

07:00 – 07:30

Ustajanje, lična higijena

07:30 – 08:00

Doručak

08:00 – 08:15

Zajednički sastanak radi određivanja prijepodnevnih obaveza

08:15 – 11:00

Radno – okupaciona terapija

11:00 – 14:00

Vrijeme predviđeno za stručni rad sa klijentima (grupna terapija, individualna terapija, radionica) ili organizovane sportske aktivnosti

14:00 – 15:00

Ručak

15:00 – 16:30

Odmor

16:30 – 17:00

Priprema za popodnevne aktivnosti

17:00 – 17:15

Zajednički sastanak radi određivanja poslijepodnevnih obaveza

17:15 – 18:00

Radno – okupaciona terapija

18:00 – 20:00

Vrijeme predviđeno za stručni rad sa klijentima (grupna terapija, individualna terapija, radionica) ili organizovane sportske aktivnosti

20:00 – 20:30

Večera

20:30 – 24:00

Slobodne aktivnosti

        24:00

Gašenje svijetla u spavaonama

nedjelja

08:00 – 09:00

Ustajanje, lična higijena, doručak

09:00 – 12:00

Generlno uređenje prostorija i kruga ustanove

12:00 – 14:00

Vrijeme predviđeno za slobodne aktivnosti ili posjete klijentima

14:00 – 15:00

Ručak

15:00 – 18:00

Vrijeme predviđeno za slobodne aktivnosti ili posjete klijentima

18:00 – 20:00

Organizovane sportske aktivnosti

20:00 – 20:30

Večera

20:30 – 24:00

Slobodne aktivnosti

      24:00

Gašenje svijetla u spavaonama

 

 

Napomene: posjete klijentima su dozvoljene vikendom (subota i nedjelja) u vremenu od 12:00 – 18:00 u zimskom periodu i od 14:00 – 20:00 u ljetnjem periodu.