Kakaricka gora
Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti


KONTAKT TELEFONI KANCELARIJA ZA PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI:

 

PODGORICA: 040/447-122; SLAVICA RAIČEVIĆ ;
s.raicevic@pggrad.co.me

NIKŠIĆ: 040/212-449 ; LJUBICA ABRAMOVIĆ,
nk-antinarko@t-com.me

CETINJE: 041/233-580 ; KATARINA MARTINOVIĆ,
katarinag21@gmail.com i prevencijact@gmail.com

DANILOVGRAD: 040/810-205;
prevencijadg@gmail.com

KOTOR: 032/302-724;032/302-725, 069/359-820, SNEŽANA STEVOVIĆ
kancelarija@prevencijakotor.com

TIVAT: 032/661-319; 069/178-002 ; DARKA OGNJANOVIĆ; darka.ognjanović@opstinativat.com

ŽABLJAK: 052/361-977

BERANE: 051/233-057; 069/647-202 , LJILJANA LEKIĆ

HERCEG NOVI: 031/321-052, FAX: 031/323-512
radovan.bozovic@hercegnovi.me

BUDVA: 078 11 96 88; Katarina Vukadinović; katarina.vukadinovic@budva.me

ULCINJ: 030/412-050, FAX: 030/412-413, 069/080-238
sadikpelinko@hotmail.com

KOLAŠIN: 067/654-674, ANA VUKOVIĆ
Anavukovic82@gmail.com

PLJEVLJA: 069/387-995, MILICA SEKULIĆ
kancelarijapljevlja@yahoo.com , milka.m@t.com.me