“ČIST MOŽEŠ SVE“

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u saradanji sa Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog gradaorganizuje niz aktivnosti u susret 26.junu, Međunarodnom danu…